Ne na stronach Microsoft Virtual Academy ukazał się video kurs “Licencjonowanie Windows Server 2012 R2” mojego autorstwa. Dostępny był on bezpłatnie.

Podczas kursu mogłeś dowiedzieć się więcej na temat zasad licencjonowania Windows Server 2012 R2 oraz zdobyć wiedzę o różnicach pomiędzy produktami wchodzącymi w skład rodziny Windows Server 2012 R2, a także o zasadach ich licencjonowania w środowiskach wirtualnych. Poznać można było dodatkowo warunki aktualizacji w ramach korzyści Software Assurance oraz zasady dotyczące używania poprzednich wersji.

Kurs składał się z dwóch głównych modułów po którym można było przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę z poruszanych tematów.